Všeobecné obchodní podmínky PJCARD s.r.o.

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a službami mezi společností PJCARD s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").
Prodávající:
PJCARD s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 16918 se sídlem v ulici Lábkova 891/8, 31800   Plzeň-Skvrňany
Kupující:
Koncový uživatel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Kanceláře a příjem objednávek:

Pondělí-Čtvrtek: 09:00 - 17:00
Pátek: 09:00 - 16:30

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po Praze: do 17:00?Příjem objednávek pro expedici ještě týž den pouze po Praze:do 13:00 za příplatek 450Kč bez DPH 20%
IV. Ceníky
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.  V případě, že nebude uvedeno jinak, jsou ceny uváděny bez příslušné sazby DPH.

V. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím faxu
• elektronickou poštou na adrese pjcard@pjcard.cz
• telefonicky na tel./fax 776 166 694, 777 166 694
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• kód a název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné a nelze je zrušit.
VI. Odstoupení od smlouvy - platí pouze pro koncové spotřebitele
Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než  osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu pjcard@pjcard.cz) s uvedením následujících informací:
• číslo faktury a den objednání
• důvod odstoupení od smlouvy
• určení typu reklamace (Chybně dodané zboží, Žádost o vrácení zboží, Žádost o opravu-výměnu (záruční či pozáruční), Žádost o vrácení zápůjčky)
• bankovní spojení pro případ dobropisu
• Datum a podpis.
b) Zboží v původním a nepoškozeném obalu doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Chybně dodané zboží musí být odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, III) na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refil kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. IV) na zboží pořízené na leasing či splátky. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.
e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


VII. Informace o produktech
Informace o produktech a obrázky produktů v internetovém obchodě prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VII. Platební podmínky
• platba v hotovosti při nákupu
• platba předem bankovním převodem
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky
• osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
• zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 17:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po Praze. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
• zasílání kurýrem (po Praze): Platí pro objednávky přijaté do 13:00 pracovního dne, které budou doručeny po Praze do 4 hodin od potvrzení obchodníkem ze strany prodávajícího. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Tato služba není garantována, je nutné ji VŽDY konzultovat s obchodníkem společnosti PJCARD  s.r.o.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu pjcard@pjcard.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

X. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010  a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Aktualizováno 1.1.2010


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

Dodáváme techniku těchto značek

Po kliknutí na značku se Vám zobrazí nabídka techniky.

Rychle objednat nebo dotaz na cenu

+420 776 166 694

- kancelářská a výpočetní technika

+420 777 166 694

- spotřební materiál

Pomocí formuláře

Garantujeme odpověď do 4 hodin
v pracovní dny od 8:00 do 17:00

Naši významní klienti

  

    

       

      

           

 

© Všechna práva vyhrazena PJCARD s.r.o. - prodej kancelářské techniky

www stránky ANTstudio.cz